Jadranské moře, Jaderské moře

   Název Jaderské moře pramení z dob Etrusků. Ti jej nazývali mořem Hadriatickým. Název souvisel s etruskou osadou Hadria na severu Jaderského moře.

Geomorfologie a hloubka Jaderského moře

Mořské proudy na Jadranu

Slapové jevy - příliv a odliv

Salinita Jaderského moře

Teplota moře

 

Geomorfologie a hloubka Jaderského moře

Jaderské moře tvoří asi 1/5 plochy Středozemního moře a jeho zálivem, který je ohraničen z jedné strany Balkánským poloostrovem a Apeninským poloostrovem ze strany druhé. Se Středozemním mořem je spojeno Otrantskou úžinou na jihu. Jeho severní část je charakteristická poměrně malou hloubkou, která zde dosahuje 50m. Dno je zde písčité až bahnité. Směrem na jih se hloubka pozvolna zvyšuje. Směrem k ostrovu Jabuka se dno opět pozvolna zvedá. Přibližně v oblasti ostrova Palagruža dochází ke zlomu a dno Jaderského moře se začíná podstatně více svažovat. Maximální hloubku kolem 1230m dosahuje v oblasti na jih od Boky kotorské. Dno Jaderského moře je geologicky aktivním místem a nachází se zde několik tektonických zlomů. Zejména jižní část bývá občas postihována zemětřeseními. Východní pobřeží je tvořeno klesajícím vápencovým pohořím. Rychlost propadání pobřeží je kolem 2.5mm za rok. Z tohoto důvodu je pobřeží Jaderského moře v Chorvatsku a Černé hoře tvořeno zejména útesy, které působící eroze nestihne proměnit v pozvolný terén. Z tohoto důvodu je v Chorvatsku velmi malý počet pláží. Naproti tomu západní část Jaderské moře je tvořena téměř zcela dlouhými písečnými plážemi.

Mořské proudy na Jadranu

Podobně jako v celém středomoří není obecně v Jaderském moři příliš přítomnost proudů výrazná. Mořské proudy vnikají Otrantskou úžinou do Jaderské moře a po jeho východním okraji postupují směrem na severozápad. Rychlost tohoto proudu dosahuje kolem 0.15 uzlu. Vlivem průchodu pře úžiny se tato rychlost může ovšem místy zvednout až na 5 uzlů. Postupem kolem pobřeží a ostrovu dochází k poměrně značné diferenciaci ve směru postupu tohoto proudu. Obzvláště u hladiny je mořský proud na Jadranu ještě výrazně závislý na přílivu a odlivu, aktuální povětrnostní situaci a morfologii dna. Tyto faktory můžou dočasně lokálně zcela směr proudu obrátit. Dalším postupem na sever se mořský proud začíná stáčet směrem na západ a následně až na jihovýchod. Postupem kolem málo členitého italského pobřeží se rychlost proudu mírně zvyšuje, nicméně i tak dosahuje pouze kolem 0.2-0.3 uzlu. Při opětovném vstupu do Otrantské úžiny dosahuje rychlosti kolem 0.5 uzlu.

Slapové jevy - příliv a odliv

Pro Jaderské moře a rovněž celé středomoří je vliv přílivu a odlivu velmi malý. Nejvyšších hodnot dosahuje kolem 1m. Většinou se ale pohybuje pouze v desítkách cm. Nejvíce se projevuje v místech, kde je voda nucena k nahromadění (např. v úzkých zátokách). Zároveň je vliv přílivové vlny větší na severním Jadranu. Větších rozdílů mezi přílivem a odlivem lze pozorovat při působení větru jugo. Vítr bora má údajně rovněž schopnost někdy "odfouknout" vodu dále na moře a způsobit tak nepravý odliv. Vlny a Jadranu jsou s porovnáním s jinými moři spíše malé.Obvykle dosahují výšky 0.5 až 1.5m a jen naprosto vyjímečně můžou přesáhnout výšky 5m.

Salinita Jaderského moře

Jadranské moře je jedno z nejvíce slaných moří na světě. Průměrná hodnota jeho salinity je 38,3 g mořské soli na 1 L vody. V důsledku přítoku řeky Pád je na severu tato koncentrace o něco menší. Další rozdíly v salinitě jsou více lokálního charakteru. K rozdílům dochází rovněž i se sezónními výkyvy.

Teplota moře

Jaderské moře patří k mořím s vyšší teplotou. V jeho povrchových částech dochází k poměrně velkým teplotním rozdílům v závislosti na ročním období. V průběhu zimy jeho teplota klesá na 11-7°C. Nejnižší teploty dosahuje v únoru. V průběhu jara a léta jeho teplota pozvolna stoupá. Koncem května se pohybuje na hranici 20-23°C. V létě pak teplota může dosahovat až 26-27°C. Teplota vody se významně odvíjí rovněž od hloubky a mořských proudů. Zejména začátkem a koncem léta je voda v okolí vnějších ostrovů chladnější než v oblasti, kde se nevyskytují vysoké hloubky. V zimě je naopak právě v této oblasti teplota vody malinko vyšší.

 


 

Vyhledat loď l Kapitánské kurzy l Kapitánské průkazy l Počasí Chorvatsko l Počasí Řecko l Meteorologie l Pojištění kauce l Partneři l Mapa stránek I Chorvatsko apartmány
EUROMARINA 2010
Chorvatsko apartmány I ShoreHotel I Windsurfing l eShop4U l MujAndilek
x