Kapitánský kurz - Kapitánské zkoušky - Kapitánské průkazy


 

Chorvatské průkazy

PŮSOBNOST

Omezení do 30t výtlaku plavidla. (orientačně 12m plachetnice váží do 6t)

Vzdálenost 12 NM od pevniny nebo nejbližšího ostrova.

Oficiálně je kapitánský průkaz omezen na Chorvatské teritoriální vody. Uznání průkazu mimo Chorvatsko si u konkrétního pronajímatele každopádně předem ověřte !

Mezinárodní českým státem vydávaný dokument. Omezení plavby dle skupin C,B,A.

C- loď do 16m, vítr do 6Bft, vzdálenost od pobřežní linie 20 NM. (v praxi je omezení větru hodně orientační a někdy nesplnitelný požadavek). Omezení na velikost lodě se rovněž v praxi nevyžaduje. Vzdálenost od pobřeží obvykle nečiní problém, protože jachtaři nejraději plachtí právě v dosahu pevniny nebo ostrovů. V charterových smlouvách navíc velmi často bývá uvedeno např. omezení na chorvatské vody (takže bez ohledu na průkaz vás omezí pronajímatel).

B - vzdálenost od pobřežní linie 200 NM.

A - bez omezení

* loď pod českou vlajkou je oprávněn pouze držitel průkazu MDČR. Diskriminační a nesmyslný požadavek. Naštěstí pod českou vlajkou se charterové lodě prakticky neplaví a konkrétně v Chorvatsku naopak vyšla novela zákona, který povoluje pronájem lodí v Chorvatsku pouze lodím pod chorvatskou vlajkou.

PLATNOST

Neomezená.

5 let, před uplynutím této doby je potřeba doložit jachtařskou praxi. Za vystavení nového průkazu / prodloužení se platí poplatek.

PRŮKAZ RADIOTELEFONISTY (VHF)

Pro Chorvatsko je součástí kapitánského průkazu.

Dělá se samostatně (jeho platnost je 5 let a před vypršením platnosti je potřeba doložit telekomunikačnímu úřadu  praxi s obsluhou radiostanice tj. jachtařskou praxi).  Za vystavení nového průkazu / prodloužení se platí poplatek.

Od 15.6.2013 je k vydání nebo obnovení všech průkazů A,B,C zrušena povinnost doložit oprávnění k obsluze VHF.

PRAKTICKÁ PŘIPRAVENOST

Závisí čistě na schopnostech instruktora a posádky.

Závisí čistě na schopnostech instruktora a posádky.

TEORIE

Z tohoto pohledu je zkouška na chorvatském kapitanátu poměrně jednoduchá.
Možné otázky zkoušejícího:
- určete souřadnice daného bodu na mapě
- odečtěte vzdálenost pomocí odpichovátka
- přednosti míjejících se plavidel
- vyspelujte název daného místa na mapě

Příprava na úspěšné vykonaní zkoušky před českou komisí je garancí násobně vyšší teoretické připravenosti než u zkoušky v Chorvatsku.

ČASOVÁ A ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST

Kapitánský průkaz je vystaven ještě v průběhu týdenního kurzu, popřípadě je majiteli cca do týdne zaslán poštou.

Zde se doba může prodloužit. Je to dáno vyššími nároky na teoretickou připravenost a nutností složení druhé zkoušky na průkaz radiotelefonisty.

ZKOUŠKA

Probíhá před komisí 4-5 lidí. Komunikace je v češtině nebo angličtině. Poplatek 855 Kun - cca 3200 Kč.

cca 1000 Kč, komise několika lidí, zkouší se postupně všechny potřebné obory.

Český průkaz vydaný MDČR

Seznam průkazů oficiálně uznávaných chorvatskými úřady.


Závěrem k vydávaným průkazům

Velkou výhodou přípravy na český průkaz je donucení absolventa kurzu být teoreticky velmi dobře připraven.

Podle nás je ale charakter českých předpisů v této oblasti částečně postaven na hlavu. Kdyby každý přímořský stát postupoval stejně a trval na tom, ze loď pod jeho vlajkou lze vést pouze s průkazem vydaným jeho námořním úřadem, nebylo by pro nás suchozemce téměř možno si žádnou jachtu u moře pronajmout.

Rozdělení plavebních omezení (C,B,A) je rovněž nevhodné a zcela jistě neplní svůj účel. Největším nebezpečím kromě hlouposti je pro loď požár a pobřeží (a na jeho najeti nám bohatě postačí "C"). Obsahem zkoušky na "B" je zejména plavba v přílivových vodách. Asi nelze si nevšimnout, že nejsilnější slapové jevy jsou právě v oblasti v dosahu plavby průkazu C.

Zároveň je těžko pochopitelné omezeni, co do délky lodě - větší loď je vždy bezpečnější (obzvláště ve zhoršeném počasí).

Byrokratická náročnost a časová omezenost průkazu (jak VHF, tak na samotnou loď), pak vede bohužel k tomu, že většina aktivních jachtařů plachtí se zahraničním - chorvatským průkazem.


Školící středisko   l   Kapitánské kurzy   l    Typy českých průkazů    I   Info Web MDČR    I    Info Web SPS

Vyhledat loď l Kapitánské kurzy l Kapitánské průkazy l Počasí Chorvatsko l Počasí Řecko l Meteorologie l Pojištění kauce l Partneři l Mapa stránek I Chorvatsko apartmány
EUROMARINA 2010
Chorvatsko apartmány I ShoreHotel I Windsurfing l eShop4U l MujAndilek
x