Zemská atmosféra a její složení

  Zemská atmosféra je tvořena plynným obalem, který obklopuje zemský povrch. Tento obal sahá přibližně do vzdálenosti 560 km, nicméně naprostá většina plynné hmoty (co do hmotnosti) se nachází v její nejspodnější vrstvě. Přibližně 50% celkové hmoty je obsaženo do výšky 5 500 m.  V horních vrstvách atmosféry, ve kterých se pohybuje většina umělých družic, je koncentrace částic zcela minimální.

   Hmotnost plynu při povrchu není lidským organizmem vnímána. Je to dáno přenosem venkovního tlaku na hmotu uvnitř těla, jehož následkem se vytváří tlak totožný s venkovním. Částečně zle tlak pozorovat při rychlém vertikálním pohybu např. seskok padákem, jízda autem po kopcích a pod. Pro přesnější představu celkové hmotnosti vzduchového sloupce nad námi, lze využít dostupnějšího mechanizmu - je jím volné potápění (na nádech, nikoliv s automatikou která dorovnává okolní tlak) do hloubky 10 m. Za těchto podmínek působí na m2 tlak odpovídající hmotnosti přibližně 10 tun (povrch lidského těla je cca 2 m2), což je přibližně stejný tlak (přetlak) jako atmosférický tlak na povrchu.

   Základní složkou zemské atmosféry je dusík a kyslík, částečně argon a oxid uhličitý. Ostatní plyny jsou obsaženy v řádově nižším množství, jak ukazuje tabulka :

Látka

%

Dusík (N2)

78.08

Kyslík (O2)

20.95

Argon (A)

0.93

Oxid uhličitý (CO2)

0.03

Neon (Ne)

18.18 x10-4

Helium (He)

5.25 x10-4

Metan (CH4)

2 x10-4

Krypton (Kr)

1.14 x10-4

Oxid dusný (N2O)

0.5 x10-4

Vodík (H2)

0.5 x10-4

Xenon (Xe)

0.087 x10-4

Ozon (O3)

0-0.07 x10-4

Oxid siřičitý (SO2)

0-1 x10-4

Oxid dusičitý (NO2)

0-0.02 x10-4

Jód (I2)

stopové množství

Chlorid sodný (NaCl)

stopové množství

Čpavek (NH3)

0-stopové množství

Oxid uhelnatý (CO)

0-stopové množství

Vertikální rozdělení atmosféry :

Troposféra

   Nejnižší část atmosféry. Obsahuje 99% vzdušné hmoty a veškerou atmosférickou vlhkost. Pro vývoj počasí je podstatná právě tato vrstva. Dosahuje výšky 8-15km (na pólech do 8km, v rovníkové oblasti až 18km). Teplotní rozsah této vrstvy se normálně pohybuje mezi +17°C až -52°C. Od následující vrstvy je oddělena tropopauzou.

   Zde uvádím tabulku, která ukazuje závislost tlaku a teploty na nadmořské výšce. (za ideálních podmínek).

Stratosféra

   Nachází se nad troposférou a dosahuje výšky 50km. V porovnání s troposférou je tato část zcela bez vzdušné vlhkosti a má rovněž podstatně nižší hustotu. V této vrstvě dochází oproti předchozímu poklesu teploty k jejímu zpětnému růstu, až k úrovni kolem -3°C. Tento růst je zapříčiněn absorpcí UV záření právě v této vrstvě.Zde se rovněž nachází atmosférický ozón. Od další vrstvy je oddělena stratopauzou.

Mezosféra

   Začíná kolem výšek 50km a končí ve výšce 85km. V této vrstvě teplota s rostoucí výškou opět klesá až na úroveň -93°C. Látky se zde díky slunečnímu záření nacházejí v excitovaném stavu. Od další vrstvy ji dělí mezopauza.

Termosféra

   Nejvyšší vrstva atmosféry dosahující výšky kolem 600km nad povrchem planety.Teplota zde opět výrazně roste ve vztahu výrazným slunečním zářením. Její úroveň dosahuje až 1 700°C, nicméně s ohledem na minimální hustotu okolního prostředí je tepelný účinek ve vztahu k dalším tělesům minimální.

   Touto vrstvou hmota nacházející se kolem obalu země sice nekončí. Některé látky přesahují hranici 1 000 km, ale hustota této oblasti je téměř identická s hustotou v meziplanetárním prostoru.

Vyhledat loď l Kapitánské kurzy l Kapitánské průkazy l Počasí Chorvatsko l Počasí Řecko l Meteorologie l Pojištění kauce l Partneři l Mapa stránek I Chorvatsko apartmány
EUROMARINA 2010
Chorvatsko apartmány I ShoreHotel I Windsurfing l eShop4U l MujAndilek
x