Ostrov Symi (Simi)

symi mapaOstrov Symi patří ke 12 původním obydleným ostrovům souostroví, zvaného Dodekanézy. Je vzdálen 23 námořních mil, t.j. cca 40 km od města Rhodos a 225 námořních mil, t.j. cca 450 km od přístavu Pireus v Řecku na evropském kontinentu. Je vzdálen pouhé 4 námořní míle (cca 7 km) od Turecka. Ostrov sám je 13 km dlouhý a 10 km široký, plocha ostrova je 58 km2 a má cca 2300 obyvatel. Je skalnatým a holým ostrovem, takže zemědělství je nesmírně namáhavé a výsledky při tom spíše ubohé. V antické době musel být silně zalesněn, avšak tehdy obvyklé drancování přírody (byl znám stavbou lodí) přispělo k tomu, že se ze zeleného ostrova stala neplodící kamenná poušť. Také pitná voda musí být v cisternových lodích nákladně dovážena, holé skály nemohou již tak slabé srážky zadržet.  Skály jsou strmé, nejvyšší hora ostrova měří 616 m. Na pobřeží je několik oblázkových pláží. Podnebí je suché, horké, ostrov patří v létě k nejteplejším řeckým ostrovům, protože leží, chráněn maloasijskou pevninou, mimo oblast osvěžujícího letního větru. 

Malebný skalnatý ostrůvek Symi (nebo Simi) byl znám jako rodiště Tří Grácií. Jeho vnitrozemí je charakteristické malými údolími, zatímco pobřeží je lemováno strmými skalnatými útesy střídané s písečnými plážemi  a množstvím malých zátočin.

Symi nesl v antické době jména Aigli a Metapontis. Dnešní jméno je odvozeno od nymfy Syme, která byla Poseidonovou manželkou. Po dobytí ostrova rytíři z řádu Johanitů v roce 1373 začal na ostrově vzkvétat námořní obchod a lodní stavitelství, které trvalo až do jeho vytlačení paroplavbou. Svého vrcholu dosáhl v 19století. Z této doby lze v hlavním městě spatřit panské domy.

 

Město Symi

symiStejnojmenné hlavní město se nachází v severní části  je rozděleno na dvě části : Symi a Kato Poli (nebo Yialos). Oba okrsky jsou propojeny strmou stezkou se schodištěm. Po stranách schodiště je množství neoklasických budov, ze kterých jsou některé natřeny teplými pastelovými barvami. Domy mají balkóny a příkré červené střechy.Mnohé z nich jsou rovněž ozdobeny neoklasickými prvky kolem dveří a oken.Interiéry jsou dekorovány dřevořezbami, kde se odráží staletá řemeslnická dovednost místních obyvatel. Nejvyšším bodem v Symi je hrad johanitů, jejichž emblém se nachází nad hlavní bránou.

Dalším přístavem je tradiční vesnice Emborios. Poblíž vesnice se nacházelo antické hlavní město Matepontis.

Jednou z nejznámějších atrakcí ostrova je klášter archanděla Michaela Panormitiského, která se nachází na jihozápadním pobřeží. kde se vypíná nad stejnojmennou zátokou. Byla vybudována začátkem 18. století. Nacházejí se zde pozoruhodné byzantské fresky a složité fresky.

Na ostrově se nachází množství nádherných pláží. Dobré místa ke koupání jsou například v Yialos, Pedio, Emborios, Marathounda, Nanou  a také na nedalekých ostrůvkách Agia Marina a Nimos (patrně by to byli právě místa, kam by skutečný vyznavač moře nezavítal).

Památky ve městě Symi

Hlavní město ostrova je Symi, též známé jako Gialós. Město Symi leží v hluboké zátoce, připomínající fjord, kde je vlastní přístav a město je amfiteatrálně uspořádáno na obou hlavních stranách zátoky. Město má dvě základní části, již zmíněný Gialós (Dolní Město) a Chorió (Horní Město), obě tyto části však již spolu srostly, takže hranice mezi nimi není patrná. 

Symbolem města je Velká hodinová věž (zvonice), přímo na mysu, postavená v roce 1881. Zde začíná Paralía (=přímořské pásmo) s řadou restaurací a prodejen suvenýrů. Na špičce ostrova je též socha chlapce-rybáře. Námi organizovaná procházka vede ke konci zátoky a uvidíme mimo jiné manufakturu a prodejnu přírodních mořských hub, dále reliéf lodi vytesaný do skály na paměť osvobození ostrova 8. května 1945. Před prodejnou přírodních mořských hub je každou půlhodinu střídavě v angličtině a němčině přednáška o potápění, o získávání mořských hub, o čistotě Středozemního moře a pod. Na konci zátoky je Plateía Tarsána, hlavní náměstí města, kde stojí radnice a kde je centrum města. Přejdeme mostek a pak kousek dále začíná Kalí Stráta (=Dobrá ulice) směrem nahoru, která obě části města spojuje navzájem. Nahoru vede 365 schodů, proto doporučujeme tuto cestu pouze zdatnějším osobám, budou však za to odměněni překrásným pohledem na město a zátoku seshora. Všude, jak dole, tak i nahoře vidíme řadu měšťanských domů, částečně ještě rozpadlých, ale mnoho z nich je již opraveno nebo se opravuje. Nahoře je pochopitelně klidněji. Je zde také Národopisné muzeum, kde je možno se seznámit s architekturou starých měšťanských domů a se starým oblečením občanů ostrova. Městu vévodí nahoře zbytky bývalého hradu Kastro, který byl kdysi postaven johanity a dnes je opuštěn. Je odtud opět překrásná vyhlídka na město. Zde se také nachází jeden z nejhezčích kostelů na Symi, Megáli Panagía (=Panna Maria Vznešená). Organizovaná prohlídka je pouze ve spodní části města, nahoru se mohou odebrat jen zdatní turisté, výstup, zejména v horkých dnech je poměrně namáhavý, nepřeceňujte proto své síly a možnosti. Kromě zmíněného způsobu, t.j.pěšky po schodech, lze použít i místního autobusu, odjezd každou hodinu nebo použitím taxi. Autobus projíždí starou čtvrtí Chorió a konečnou stanici má v Pédi. Cesta trvá asi 20 minut. 

Ve městě Symi je 14 kostelů, na celém ostrově dohromady 74 kostelů. Je však třeba upozornit, že řada kostelů je obvykle zavřena. Možnosti koupání ve městě Symi jsou omezené, ve vlastním městě je jen malá pláž za ohybem mysu Nos, na ostatních místech je přístup do moře ztížený. V moři se také vyskytují mořští ježci; i když nejsou nebezpeční, přesto šlápnutí na ně je bolestivé. 

Pošta, telefonní úřad O.T.E. (v Řecku jsou poštovní a telefonní služby oddělené) a policejní stanice jsou vyznačeny na plánu, tyto úřady jsou přímo u Velké hodinové věže (zvonice). Vyměnit valuty lze na poště a v jedné pobočce Řecké národní banky.

Výlety:

a) Klášter Roukounióti

Klášter Roukounióti (též Roucouniotis) leží západně od města Symi (cca 1 hodinu pěšky jedním směrem). Zde jsou krásné, dobře zachovalé fresky a řezbářské práce, je však se třeba předem ve městě informovat, je-li klášter otevřen a přístupný.

b) Letovisko Emboriós

Emboriós (též Nimporios) je malé letovisko západně od města Symi, cesta vede podél hotelu Aliki stále podle pobřeží. Zde je možno si prohlédnout zbytky mozaiky na zemi z raně křesťanské doby, je vzdáleno cca 45 minut pěší chůze jedním směrem.

c) Údolí Pédi

Pédi je součástí města Symi, je však od něj odděleno vysokým kopcem. Zde je vlastní pláž města Symi. Leží v zeleném okolí, zelené oáze na jinak holém ostrově. Voda zde však není vždy čistá, pláž je oblázková. Je zde několik restaurací. Lze navštívit i kostel Agios Georgios (sv. Jiří) a kostel Agia Triada (sv. Trojice). Vzhledem k značnému výškovému rozdílu doporučuji použít místní dopravu anebo taxi. Středisko Pédi však uvidíme při naší plavbě mezi Panormitis a Symi od moře. Důležité upozornění: Doba, kdy jsme ve městě Symi je relativně krátká, pokud uvažujete o některém z těchto výletů, rozvrhněte si dobu tak, abyste se bezpečně včas vrátili k lodi. U výletu do Pédi, pokud použijete místní dopravu, nechte si časovou rezervu pro návrat, doprava nemusí být tak spolehlivá. Odjezd lodi není možno zdržet, na lodi jsou stovky jiných turistů.

Památky v Panormitis

Významným a nejznámějším výletním cílem je klášter Panormitis. Leží v krásné krajině, v hluboké a uzavřené zátoce na jižní straně ostrova. Klid kláštera zde však nenalezneme, v klášteře je ubytovací objekt s více než 100 lůžky, denně přiváží k prohlídce kláštera asi deset lodí různé velikosti přes 1000 turistů. 

Klášter v dnešní podobě byl postaven v 18. století (začátek přestavby začátkem 18. století, dokončen roku 1783) na základech dřívějšího kláštera, který zde byl postaven již v 5. nebo 6. století na místě antického chrámu boha Poseidona. Uprostřed přední stěny kláštera je hezká, bohatě zdobená, pseudobarokní zvonice, postavená v roce 1905, vhodný objekt pro natáčení videokamerou při přibližování lodi k přístavu. Ve zvonici jsou vzácné zvony, které odbíjejí každou hodinu a mimo to vítají každou loď přijíždějící s návštěvníky. Klášterní dvůr je vydlážděn krásnou mozaikovou dlažbou z malých bílých a černých oblázků, což je pro dodekanézské ostrovy typické. V objektu kláštera je muzeum, kde jsou umístěny ikony, církevní roucha, cenné rukopisy a další předměty, které byly darovány kostelu. 

V klášteře je kostel zasvěcený archandělu Michaelu, patronu ostrova a ochránci námořníků. Ikona, která ho zobrazuje, je bohatě zdobena stříbrem a je umístěna v pravém rohu vzadu, pochází z roku 1724. Povšimněte si velmi hezkého ikonostasu - obdoba oltáře, který známe z římskokatolických chrámů. Ikonostas tvoří řada ikon umístěných v bohatě vyřezávaném rámu. Pozoruhodné je i množství svítilen zavěšených na stropu. 

Přístup do kostela je bezplatný, je však nutno mít vhodné oblečení. Při vstupu obdržíte tenkou svíčku, kterou zapalte a postavte do pískového lože. Svíčku dostanete zdarma, je však vhodné za ni drobnou mincí přispět do pokladničky, určené pro milodary na údržbu kostela. O svatodušních svátcích (v roce 1995 jsou 4. a 5. června) a pak od 7. do 9. listopadu (u příležitosti svátku patrona kostela archanděla Michaela) jsou zde církevní slavnosti, kdy do kláštera přichází mnoho poutníků. 

Při návštěvě Panormitis můžete navštívit i zdejší pekárnu, kde pečou výborný chléb - byl dodáván za turecké nadvlády i na sultánův dvůr. Chléb můžete ochutnat a příp. pak zakoupit.

Historie ostrova Symi 
Ostrov byl osídlen již v předhistorické době. V antické době měl několik jmen, jako na př. Aigle, Metapontis a konečně Symi. Toto jméno má po nymfě Symi, jedné z manželek boha moří Poseidóna. V průběhu staletí se zde vystřídali Rhoďané, Lakedemonští, Římané, Byzantinci, Johanité, Turci, Italové a jiné národy při obsazení ostrova. Ostrov sloužil jako překladiště obchodního zboží ve východním Středomoří a byl oblíben pro řadu svých přirozených přístavů, velmi dobře chráněných. 

1309 - 1521 
Ostrov spadal pod vládu Rytířů sv. Jana, johanitů. Ostrov měl zvláštní privilegia od rytířů, kterých využíval k prospěšnému obchodování s Malou Asií. Symi se stalo známým ve světě zásluhou svých obyvatel, kteří měli zkušenosti ve stavbě lodí, což bylo v té době hlavní obživou obyvatel. 

1522 - 1820 
Symi bylo obsazeno Turky, stejně jako Rhodos, ale jeho obyvatelé se rozhodli zmírnit tuto ránu a vyhovovali přáním sultána. Aby mohli pokračovat v obchodování jako dříve, zahrnovali sultána dary jako byl chléb a přírodní mořské houby. Díky neobyčejným zkušenostem ve stavbě lodí a strategické poloze vzhledem k turecké říši, byl přístav Symi vyhlášen jako svobodný přístav a měl i další privilegia. To přispělo k rozvoji obchodu v celém regionu a ovlivnilo Turky natolik, že povolili obyvatelům se potápět i v tureckých vodách, aby mohli získávat mořské houby bez jakéhokoliv omezení. Ostrované byli osvobozeni od všech daní vyjma jediné, a to dodávat ročně sjednané množství mořských hub vysoké kvality do sultánského paláce. Od počátku měl ostrov svou vlastní vládu i když stále spadal pod úřady v Rhodu. Školy byly zřízeny v 17. století. Děti musely studovat internátním způsobem od pondělí ráno do sobotního odpoledne, aby se zintenzivnila výuka. 

1821 - 1911 
I když obyvatelé ostrova využívali pohodlnější styl života v porovnání s ostatními oblastmi Řecka, povstali proti turecké nadvládě v roce 1821. Ztratili však jak finanční prostředky, tak i životy mnoha mužů a v důsledku tohoto odporu se mnoho změnilo v tureckém postoji v roce 1869. Od té doby Turci zvýšili omezení lidu a odebrali mu všechna privilegia, kterých využívali v minulosti. To však neodstrašilo ostrovany a ti postavili v této době spoustu budov ve starém městě. Zedníci přišli z ostrova Rhodos a Karpathos, aby postavili některá honosná sídla. 

1912 - 1945 
Po italsko-turecké válce obsadili Italové všechny dodekanézské ostrovy. To se projevilo v přísných omezeních a obyvatelé nesměli pokračovat v obchodování s Malou Asií. Stavba lodí také utrpěla zaváděním nových lodí poháněných parou. To je pak začátkem hospodářského poklesu a mnozí obyvatelé byli nuceni opustit ostrov a hledat si práci na Rhodu nebo v Athénách, někteří z nich odešli až do Ameriky a Austrálie. Italská okupace trvala až do konce druhé světové války. Smlouva o předání dodekanézských ostrovů byla posléze podepsána v Symi 8. května 1945. Ve městě je vytesán reliéf lodi na skále na pobřeží, který připomíná tuto událost. 

1945 - 1948 
Po skončení druhé světové války byl ostrov, stejně jako ostatní dodekanézské ostrovy pod britskou správou. 

Po roce 1948 
Symi a spolu s ním ostatní dodekanézské ostrovy se staly rozhodnutím OSN součástí Řecka 7.března1 948. 

Příjezd lodí do přístavu Symi a do města Panormitis je fascinující. Ještě před několika lety nebyl ostrov tak známý, dnes přijíždí v sezóně velký počet návštěvníků z celého světa. Ještě před 100 lety bylo Symi hospodářsky silným partnerem, žilo zde 20000 obyvatel, kteří se živili obchodem, stavbou lodí a zejména lovem mořských hub. Stavba parníků i pokles zájmu o mořské houby vedl k hospodářskému úpadku ostrova. Teprve ke konci 70. let dochází k prudkému rozvoji turistického ruchu, který přivádí ostrov k původnímu lesku. Se státní a soukromou podporou se v poslední době restaurují a modernizují staré měšťanské domy a jsou často využívány jako klidná místa pro dovolenou. 

Doprava

Lodí z Pirea

Telefonní čísla :

Předvolba: 0241
Přístavní úřad: 71205
Policie: 71111
Radnice: 71302
První pomoc: 71290


 

Vyhledat loď l Kapitánské kurzy l Kapitánské průkazy l Počasí Chorvatsko l Počasí Řecko l Meteorologie l Pojištění kauce l Partneři l Mapa stránek I Chorvatsko apartmány
EUROMARINA 2010
Chorvatsko apartmány I ShoreHotel I Windsurfing l eShop4U l MujAndilek
x