Thassos

 

Rozloha:

399 km2, 24x19 km

Historie ostrova Thassos

Poloha:

severní egejské moře

Přeprava na ostrov

Nejvyšší hora:

Ipsarion (1142m)

Doprava na ostrově

Obyvatelstvo:

18 tis.

Thassos - Limenas, Památky antického Thassosu

Správní centrum otrova:

Thassos (Limenas, 5 tis. obyv.)

Koupání, Potápění

Thassos mapaThassos je nejsevernějším ostrovem z ostrovů v Egejském moři. Podle některých pramenů byl sídlem mýtických Sirén (častěji se ale uvádí Sicílie).Tento ostrov ostrov vulkanického původu je také nazýván "zelený ostrov" (jako ostatně mnoho dalších) nicméně letní návštěvníky zde přivítá spíše jakýsi odstín šedi a zelené zabarvení se postupně vytrácí s ustupujícím jarem a bohatými srážkami. Nejvyšší horou ostrova je Ipsarion s nadmořskou výškou 1142 m a nachází se téměř ve středu ostrova. Horské stráně jsou pokryty borovicemi (rostou zde tři druhy pinií : mořské, Korsické a Aleppské - Allepo je město v Sýrii), olivami, ořechy, topoly a zakrslými středomořskými duby. Populace je soustředěna zejména v hlavním městě Limanas na severu a Limanarii na jihu. Zbytek tvoří menší či větší vesnice.Na ostrově se těží stříbro, zinek a antimon. Historicky byl ostrov zajímavý i zlatými doly.Při západním pobřeží lze spatřit několik ropných věží. Pobřežní vody větší části ostrova jsou mělké a písečné. Pro vyznavače potápění a soukromí je určena jižní část - zejména mezi Skala Maries a Limenarii, kde jsou k vidění nádherné pobřežní skály mezi kterými je včleněno několik malebných pláží - většina je ovšem dostupná pouze z vody a díky větší vzdálenosti k turistickým oblastem, je zde prakticky klid. Dno je skalnaté a hned u břehu často dosahuje mezi 3-5m hloubky a pak se pozvolna svažuje.

 

Historie

Thassos byl nepřetržitě osídlen už od doby kamenné. Z historických pramenů podle Herodota až k Fénické kolonizaci, která ale zatím nebyla vykopávkami doložena. Kolem roku 710 před n.l. zde bylo založeno Pariany město následkem proroctví z delfské věštírny, které říkalo: Založ město na ostrově mlh. Velitelem Parianské flotily byl pověřen Telesokles - otec básníka Archilocha. Kolonizátorům pomohla k prosperitě těžba zlata v Trácii na kterou rozšířili svůj vliv.Zlato se rovněž těžilo také přímo na Thassosu. Mělo samotnou těžbou se ostrované zabývali také lukrativním obchodem s dřevem, vínem, olejem, zlatem a stříbrem. Výsledkem bylo, že Thassos byl schopen vytvořit silné námořní síly a vzkvétala také kultura. V období mezi 7. a 5. stoletím před Kristem ostrované ovládali část Makedonského pobřeží včetně Kavaly a Soluně. Obchodní aktivity byli soustředěny zejména na malou Asii, Egypt a Itálii. Po bitvě u Platají se stal Thassos spojencem Athén, ale když se Athény snažili omezit obchod Thassosu s Egyptem a Malou Asií došlo ke sporu. Ostrované byli poraženi a následně přinuceni vyplácet vysokou daň. Výše daně způsobila úpadek ekonomiky, který přetrval i v průběhu makedonského a římského období. Římané zde opět rozvinuli produkci vína a mramoru. V 15. století n/l byl Thassos okupován Benátčany, kteří založili výměnný obchod s Gatteluzzi - vládce Lesbu a Samothrake. V roce 1455 se ostrov dostal pod tureckou nadvládu. Vysoké daně za turecké okupace způsobily, že mnoho jeho  obyvatel opustilo ostrov a v průběhu 18 století se počet obyvatel snížil z 8 tisíc na pouhých 2.500. O oživení došlo kolem roku 1760, když se egyptský paša Mohamed Ali stal guvernérem Kavaly a Thassosu. Ali umožnil, aby si ostrované mohli zpravovat ostrov sami a vyčlenil je také z povinnosti platit daně. Toto oživení bylo ovšem jen krátkodobé a po nástupu jeho nástupce, který zabral přírodní zdroje a zavedl vysoké daně došlo opět k úpadku. V letech 1770-1774 byl pak okupován ruskou flotilou. V roce 1912 došlo k obsazení řeckým vojskem a ostrov byl připojen k Řecku.Další okupace byla provedena spojenci v roce 1916 a poté Bulhary v roce 1941. V posledních letech se na ostrově opět těží zlato - tentokrát ovšem černé - ropa.

 

Přeprava na ostrov

Lodí : Každou hodinu vyplouvá loď mezi Kavalou na pevnině a Skala Prinou, přičemž plavba trvá asi 1 a 1/2 hodiny. Některé z lodí pak pokračují až do Limenas. Do Limenas se lze také dostat přímím lodním spojením z přístavu Keramoty, což je mimochodem poměrně pravděpodobné, pokud jste do Řecka přiletěli letadlem. Letiště Kavala je od Kavaly a Keramoti vzdáleno zhruba stejně.
Kometou : Několik jich jezdí každý den mezi Kavalou a Limenas.

 

Doprava na ostrově

Doprava po ostrově je zajištěna pobřežní cestou, která se vlní kolem celého ostrova v délce asi 90 km.Tato cesta je je výborném stavu.. Bohužel jen ona. Cesty vedoucí do vnitrozemí často nebývají pokryty ani asfaltem. Při přepravě na ostrově lze využít služeb autobusové dopravy, nebo si v půjčovně vypůjčit nějaké vozidlo. Poměrně hodně autobusů jezdí z Limenas od Limenarie a na "Zlatou pláž" přes Panagia a Potamia.Několik autobusů jezdí také do Aliki a Theologos.Kolem celého ostrova pak jezdí jen málo autobusů. Je zde také možnost využít lodní přepravu, kde jezdí v sezóně menší plavidla s turisty na denní exkurze ze zastávkami na plavání a piknik  Tyto lodě obvykle vyplouvají ráno.

Půjčovny vozidel jsou v každé větší vesnici. Cenově přijatelná je zde možnost vypůjčení menších motocyklů. Auto je asi překážejícím luxusem. Pro malý motocykl postačí obvyklý řidičský průkaz na auto. Při výběru motocyklu je nutno zvážit účel. Pokud se chystáte jej využívat pouze na přepravu na pláž, nebo po městě - bohatě postačí 50ccm skútr (s poloautomatickou převodovkou). Jestli ovšem chcete podnikat delší výlety je nutno vzít do úvahy hornatost ostrova a zvolit raději větší kubatúru motocyklu. Nicméně tuto formu můžu jen doporučit. Při předávání těchto motocyklů musíte podepsat prohlášení, že na motocyklu nebudete jezdit rychleji než 40km/h a jen po kvalitní vozovce - no ale .... :-)Rychlejší jízda po pobřežních serpentinách se strmými srázy po cestách vytesaných do skal je úžasným zážitkem. Použití přilby je sice povinné, ale je to nesmysl, pokud si ovšem nechcete uvařit hlavu. - za zmínku stojí, že řecká policie je velice laxní  a pokud nepojedete jako šílenci rozhodně vás nebude obtěžovat. Při jízdě na motocyklu v kopcích je nutno upozornit na jedno úskalí - absence spojky u většiny motocyklů působí značné problémy při podřazování a přechodu z neutrálu na rychlost. Vyžaduje to trochu zkušeností, ale tento deficit vás bude i tak neustále obtěžovat. Benzín v Řecku je levnější než u nás a půjčovné 50ccm skútru přijde asi tak na 1200-1500 kč na týden. Pokud by jste jezdili autobusem utratíte tak 50-100 kč za poměrně krátkou jízdu a osobu. A je nutno zdůraznit, že autobusy v celém Řecku jezdí naprosto nepředvídatelně. Na ostrově se vozidla nekradou a tak se při jejich odstavení bez dozoru nemusíte obávat jeho zcizení. Cesta na motocyklu ze severu na jih trvá asi tak 1.5-2 hodiny dost pomalou jízdou.Výlet kolem ostrova z mnoha zastávkami je záležitostí na jeden den, přičemž na severu (východně od Limenasu) musíte počítat s dlouhými stoupavými úseky.

Thassos - Limenas

Slovo limenas znamená přístav. Se dvojím označením se u řeckých měst setkáváme poměrně často. Poměrně malebné město na severu ostrova je hlavním městem ostrova. Zároveň zde sídlí biskup.Z mnoha pozoruhodností stojí za zmínku zbytky opevnění, které obklopovali celé město. Jejich vznik se datuje někde mezi 5-7stoletím pře Kristem. Část opevnění byla zbořena na příkaz Daria v letech 491-2 a další část v letech 464-3 před Kristem z příkazu Kimona. Opevnění, které vidíme dnes bylo znovu postaveno na jeho původních základech v letech 412-411 před Kristem. Exkursi opevnění můžeme začít ve starém námořním přístavu. Jsou zde dvě mola. Jedno je chráněno zdmi. V rohu jižního mola můžeme najít základy velké kruhové věže. Z přístavu na sever vede cesta kopírující opevnění, která brzo dosáhne dvou bran, které umožňovali přístup k pobřeží mezi přístavy. Brány jsou ozdobeny reliéfy. Brány se nazývají "kočárová brána" a "Brána Semele-Thyona". První reliéf představuje Artemis jedoucí v kočáru, koně kterým pomáhá Hermes. Za bránou bylo objeveno staré sídliště.  Dále na východ cesta pozvolně stoupá do vnitrozemí. Odsud můžeme vidět pozůstatky obchodního přístavu. Na mysu se nacházejí stavby pocházející ze středověku. Směrem na sever je malý ostrov - Thasopoula - na kterém se nacházejí rovněž antické a středověké pozůstatky. Na ostrově dnes už však sídlí jen ptáci. Nyní se cesta stáčí opět k jihu a směřuje do dubového lesíka, kde se nachází antické řecké divadlo. Toto divadlo bylo v pozdějších dobách Římany přebudováno na bojovou arénu.

 

Další úsek cesty podél opevnění mizí stejně jako zeď která byla zničena a musíme pokračovat škarpou. Dále na hřebenu se třemi pahorky se nachází Akropol. Na prvním z nich se podle nápisů nacházela Apolonova svatyně (mimochodem Apolon měl Paranům poradit kolonizaci Thassosu). Dnešní pozůstatky však jsou až na několik málo částí jsou základy citadely rekonstruované Tedisiem Zaccariem v roce 1310 a část ještě z pozdější éry.

Zeď nyní pokračuje jihovýchodně přes zbytky středověké vesnice k vysoké plošině na které jsou základy Athénina chrámu z 5. století p.n.l. Cesta dále sestupuje do malého sedla, kde se nachází Panova svatyně s helenistickým reliéfem hrajícím na píšťalu svým ovcím.

Jihozápadním směrem se po strmém sestupu po schodišti ze 6 století p.n.l. dostaneme opět k linii opevnění. Nachází se zde věž. Nepřehlédnutelný je také kámen, na kterém je vyrytý Apotropaion - dvě velké oči jež měli chránit proti zlu. Těsně před místem, kde se zeď ostře stáčí k západu se nachází Brána Parmenon, která ještě stále nese svůj překlad. Opodál leží kvádr s autogramem svého autora :"Vyrobil mě Parmenon". Po průchodu bránou a následným sestupem můžete odbočit od města a jít si prohlídnout Bránu Silena, kde se nachází velký reliéf Silena. Pod věží se střílnami je Brána Dionýsa a Herkula. Ze starého nápisu je zřejmé, že tyto dva bohové byli ochráncemi Thassosu. (Herkulův reliéf se dnes nachází v Istambulu, Dionýsův chybí). Můžete také projít bránou Dia a Héry, která na sobě nese reliéf zobrazující mýtický výjev : Před sedící Hérou stojí Iris, Zeus a Hermes. Jen několik metrů opodál se mezi olivovníky nachází římský Poliadův sarkofág. Dále severozápadním směrem opevnění prochází městem a vrací se spět do přístavu.

 

Památky antického Thassosu

Nedaleko přístavu se nachází skupina ruin mezi nimiž vévodí Poseidonova svatyně. Vstupuje se do ní cestou mezi zahradami. Svatyně je čtyřúhelníkového tvaru. nachází se zde čtvercový a kulatý oltář.U brány svatyně jsou nápisy Nejstarší pochází ze 4. století p.n.l.. Jen o něco ve předu se nachází velký oltář Epilimenijské Héry, která byla ochránkyní přístavů. Nese (resp. nesla - dnes je v muzeu) nápis, který zakazoval obětování ovcí (nikoliv beranů).

Směrem na jih je Dionysova svatyně, z té ovšem neuvidíte nic.Po vykopávkách v letech 1957-58 byla opět zakopána (řecko nemá dostatek financí na vykopávky, jejich údržbu a ostrahu, tak často volí tuto metodu aby počkala na lepší časy a technologie). Odkrytý zůstal pouze monument ze 3. století. Na jeho podstavci jsou vyryté jména vítězů divadelního klání. samotné soutěžní kategorie byly representovány sochami, jako například socha komedie (ta je v muzeu společně s kolosální hlavou Dionýsa z centrální části sousoší ) a pod.

Agora - na kterou se dostaneme z náměstí kolem musea - je lemována sloupořadím. Jeho rozložení je od roku 1955 pomalu restaurováno. Na místo se vstupovalo Propylaiaou od přístavu v jeho severozápadním rohu a ze strany města několika cestami, které vedli do dórské kolonády z 1. století n.l.se 33 sloupy. Další sloupořadí se 31 sloupy a rovněž z 1 století n.l. je v jihovýchodní části, ze kterých byli 3 znovu postaveny na východním konci.V jižním rohu Agory se nachází obrovská oltář.Dále je zde k vidění Glaukosův monument (7.století p.n.l.). V severním rohu je Diova svatyně obklopená balustrádou, která byla později přerušena Tholem (2-3 století p.n.l.).Na severovýchodní straně, vedle Propylaia (vstupu od přístavu) je budova s projektovanými křídly (330 p.n.l.). Budova přežila až do 5 stoetí n.l. kdy uvolnila míst křesťanské basilice. n vnější straně východního rohu se nachází neodhalená vydlážděná pasáž Theoria (370 p.n.l.) ze které pochází reliéfy (dns jsou v Louvre) a nápisy se seznamem úředníků (teď v muzeu). Dále na východ je Artemision, kde byly nalezeny předměty z 7.století p.n.l. a které byli zasvěceny bohyni Artemis.

Na vnější straně jižního rohu agory  je vydlážděná ulice, která je 50 metrů neodkrytá. Míří k jihozápadu a prochází kolem dobře zachovalé Exedry (1 století n.l.), kolem pozůstatku Odeonu (na levé straně)a takzvaného nádvoří 100 vlajkových kamenů. Pokud budete pokračovat dále dostanete se k pozůstatkům "Triumfální Archy z Caracally", která je identifikovatelná podle nápisů. Dále je Herakleion nebo Heraklova svatyně.

Monumentální vstup do svatyně byl Propylon se schodištěm vedoucím na nádvoří. Na severní straně je Iónského chrám se 6 a 8 sloupy obklopujícími jednu místnost z počátku 5. století. Před ním leží zničení oltář. Směrem na jih vede cesta, která je částečně zakrytá moderní cestou vedoucí k Silénově bráně. Je zde budova rozdělená do dvou místností, které zahrnuly nebo odstranily chrám ze 6. století. V jižní částí je trojúhelníkové nádvoří, kde se nacházel kruhový monument. Ještě dále na jih je Thersilochův monument, který byl v roce vykopán v roce 1913 a poté znova přikryt. Na náměstí ve městě je rovněž několik fragmentů ranně křesťanské baziliky patrně e 6 století, která byla asi zničena v roce 904, kdy Leo Tripoliský okupoval ostrov.

 

Museum - otevře Vám je na požádání jeho správce.

Co je zde k vidění :

Kolosální hlava Kriophora (nedokončená, 6 století p.n.l.), která byla nalezena v zdi akropole. Hlava Paegase, která byla architektonickou dekorací Heraklionu. Torzo Korouse, které bylo nalezeno v moři u mysu Pachys; Pohřební stéla (6. století p.n.l.) jezdecký vlys. Hlavu Siléna (256 p.n.l.), koňská hlava (460 p.n.l.). Dále jsou zde nálezy z artemidina chrámu, jako např. bronzové sousoší bohů, znamenitá lví hlava ze slonoviny ze 6. století p.n.l., Glaukosove pohřební věnování, stříbrné mince, stará poezie. V jiné místnosti je nádherný atický kalich, který září jako nový. Dále jsou sochy Dionýsa a Komedie. Nelze také opomenout reliéfní dekoraci Sybilina oltáře (2. století n.l.), hlava mladého Dionýsa (3 století p.n.l.), Afrodita a Eros na delfínovi (Eros se drží za ocas,  :-) žádné asociace !), Římské císařské hlavy (je mezi nimi i negroidní hlava a portréty Claudia, Julia Caesara a Lucia Caesara)., 

 

Koupání

Na ostrově je hodně pláží. Zde je pouze několik z nich : Makryammos, Skala Potamia, Kinira, Zlatá pláž - Golden Beach, Paradise Beach, Skala Sotirou, Skala Callirachis, Pefkari, Skala Marion, Potos, Archangelo, Agios Ioannis, Aliki a mnoho menších.

Většina pláží je písečných s pozvolným klesáním dna, což jsou ideální podmínky pro bezproblémovou dovolenou s dětmi. Na těchto plážích se nemusíte obávat případného úrazu o skály, nebo velmi nepříjemný kontakt chodidla s mořským ježkem. Výhodou těchto pláží je rovněž blízkost stánků a obchůdků z občerstvením či restaurace. Jinak je de poměrně rušno a tak pro vyznavače klidu nezbývá než utéct na jiná místa, kde už ovšem nelze počítat s pískem, ale většinou kamenitým přístupem do vody a nerovným terénem pro ležení. Zde rovněž doporučuji vzít si sebou kvůli ostrým skalám a ježkům obuv pro vstup do vody.

 

Potápění

Pro potápění se šnorchlem jsou vhodné podmínky zejména na jihozápadním výběžku ostrova (jižně od Skala Maries). Toto místo je ovšem nejmalebnějším z celého ostrova. Trochu problematickým je zde zde přístup k pobřeží a často i přístup do vody. Nicméně po určitém hledání se vám námaha rozhodně vyplatí. Z počátku neodolatelným se zdá být pokud dostat se k některé z pláží na skalnatém výběžku. Od tohoto úmyslu raději upusťte. Bez horolezeckého lana a pořádně podřených nohou od vegetace nebo lodě se sem nedostanete. Nejzažším místem výběžku směrem k jihu, kam se dá bez problémů dostat pěšky je malá asi 7 metrová skalnatá kosa, za kterou vás čeká už jen asi 3-5m hloubka. Přístup do vody se zde dá pohodlně řešit přes neobvyklý zatopený zářez v kose, který vede do jeskyně asi 5m hluboko do skály a a pak se stáčí ven do moře. Kromě této jeskyňky je hned napravo ještě jedna menší. Tato kosa byla jediným místem v oblasti, kde se mi podařilo najít slávky jedlé, které po uvaření (asi 10 min.) chutnají znamenitě.

Kousek severněji je písečná pláž, kde lidi prakticky nechodí (Mimochodem kolem ní rozhodně musíte jít, protože zde je jediná schůdná "cesta" k pobřeží. Davů turistů se zde rozhodně obávat nemusíte. Bývají zde ovšem často poměrně velké vlny.

Ještě kousek severněji od pláže je jakási skalnatá terasa táhnoucí se až k malému zálivu krytému ostrůvkem, který je těsně pod hladinou, takže i přes vysoké vlny v okolí je zde zcela klidná voda. Pláž zálivu o ze dvou stran skalnatá a na pravé straně se častou pasou polozdivočelé kozy. Samotná pláž působí jako občasná delta nějaké sezónní říčky a je písečná. Vstup do vody je ale přesto tvořen drobnými oblázky. Dále už jsou jen skály. Dno je zde skalnaté a členité. Při troše obratnosti a vybavení si zde můžete třeba pořídit chobotnici k večeři. Z vnější strany podvodního ostrůvku - útesu je strmá stěna spadající do 6-7m hloubky a dále se pozvolně svažuje do hlubin. S osobních zkušeností můžu říct, že podobnou koncentraci chobotnic jsem doposud neměl možnost pozorovat. Nicméně přes jejich počet, jejich pozorování vyžaduje naučit se rozeznávat tělo tvora od okolní skály. Chobotnice je v tomto opravdový mistr.

 

Telefonní čísla :

Předvolba : 0593
Policie : 22122
Radnice : 22118, 23118
Zdravotní středisko : 71700, 71498
Přístavní úřad : 22106

Přístavní úřad v Kavale : 051 - 224967


 

Vyhledat loď l Kapitánské kurzy l Kapitánské průkazy l Počasí Chorvatsko l Počasí Řecko l Meteorologie l Pojištění kauce l Partneři l Mapa stránek I Chorvatsko apartmány
EUROMARINA 2010
Chorvatsko apartmány I ShoreHotel I Windsurfing l eShop4U l MujAndilek
x